Add:action Utbildning

Add:action Utbildning levererar konceptet GuldVarDag. De har bland andra anlitats av ett flertal kommuner både från LSS- och äldreomsorgssidan sedan 2010. Västerås Stad, Kungsbacka, Stockholms Stad och AB Solom är några av uppdragsgivarna för att träna bland annat bemötande.

Add:action Utbildning kommer att anlitas i utbildningsinsatser för Liveas medarbetare för att skapa både arbetsglädje och livslust. Se gärna deras webbsida på addaction.se.