Om Livea

 

Liveas vision och ledord

”Med hjärta och hög kompetens gör vi verklighet av de vackra orden”

Liveas grundare är chefer med många års erfarenhet från vården och näringslivet med dokumenterat högsta tänkbara chefsutvärderingar. Vi förenar hög kompetens inom vård, ledarskap och ekonomi. På det sättet gör vi största möjliga kundnytta för tilldelade resurser. Livea tillämpar det vi kallar det nya och goda ledarskapet där varje medarbetare tillåts och förutsätts vilja växa vilket skapar ett högt engagemang i arbetet och som gör att våra medarbetare trivs och stannar hos oss. 

Livea lägger ner mycket tid på att handplocka rätt hemtjänstpersonal vilket är en förutsättning för att den som har har hemtjänst ska kunna känna sig trygg och nöjd.

Liveas grundare

Grundarna har många tankar kring hur en god vård ska bedrivas för att ge våra kunder en tillfredsställande tillvaro. Genom att måna om våra medarbetare, erbjuda goda villkor och mänsklig utveckling läggs grunden för att ge bästa tänkbara vård och hjälp till våra kunder.

Liveas VD Pia Sundberg är i grunden civilekonom med många års erfarenhet som uppskattad chef och mentor. Under sin utbildning till diplomerad mentor förstärktes Pias insikt i kraften av mänskligt växande och det var där idén kring det goda ledarskapet och Livea först föddes. Pia har sedan ungdomen passion för äldre då hon arbetade inom hemtjänsten och förverkligar genom Liveas verksamhet sina drömmar om kvalitetsomsorg.

Liveas verksamhetschef Annika Nilsson är socionom med tung kompetens inom sociallagstiftningen och har arbetat både som bistånds- och LSS handläggare. Denna bakgrund är av allra största vikt för att kunna styra och leda en verksamhet till högsta tänkbara kvalitet inom vård och omsorg. Annika Nilsson har dessutom en lång och omfattande erfarenhet som verksamhetschef inom privata vårdbolag och som enhetschef i kommunal verksamhet och har genomgående fått mycket uppskattning för sitt äkta engagemang.