Avlösarservice


Avlösarservice i hemmet innebär att Livea tillfälligt tar över omvårdnaden från anhöriga. Avlösarservice kan vara en regelbunden insats eller ges vid oförutsedda situationer. 

Du som är anhörig och vårdar make/maka i hemmet kan beviljas avlösarservice i hemmet. Syftet med avlösarservice är att den närstående ska kunna känna trygghet under den tid som du som anhörig vistas utanför hemmet eller har behov av egen tid.

Avlösarservice i hemmet innebär att någon av Liveas personal kommer hem och avlöser dig som anhörig som då kan få möjlighet till att uträtta ärenden, delta i någon aktivitet eller helt enkelt för att få koppla av. Livea tar alltså tillfälligt över omvårdnaden från dig som anhörig.

I Livea är vi noga med att du och din närstående tillsammans med oss väljer vem i personalgruppen som ska utföra avlösarservicen.

Kontakt

Avläsarservice ansöker du om i kommunen där du bor. Just nu kan man välja Livea om du bor i Stockholm eller Tyresö. Kontakta oss för ett första trevligt möte så berättar vi gärna om hur du ansöker om Avlösarservice, Annika Nilsson, verksamhetschef i Livea 0709-90 72 23.