Erfarenhet och en gnutta visdom

Pia Sundberg
·
25 juni 2019

Liveas verksamhet är som vi tidigare skrivit såld, däremot inte namnet Livea som nu tar sig nya vägar. Vi har som det heter "gjort en exit":). Fulla av erfarenheter och med ett tillskott av insikt och visdom fortsätter resan, dels i form av en bok som håller på att skrivas, dels i form av konsultverksamhet inom hemtjänstutveckling tillsammans med Cairos Future  i det spännande projektet "Nära Liv, Nära Vård.