Vikten av att vårda sinnen

Pia Sundberg
·
23 juli 2018

Häromdagen tog DN upp att förmågan, sinnet att känna törst minskar redan i 50-årsåldern. Då är det inte svårt att gissa att detta sinne minskar ytterligare med stigande ålder. Nu under den pågående långvariga värmeböljan blir det extra viktigt att vårda just törstsinnet. Vi påminner just nu personalen om att föreslå olika smaksättningar i drycken; citron, jordgubbe, fläder, lime eller annan favoritsmak så att det blir lättare att dricka mycket. Viktigt.