Avtal med Stockholms stad

·
30 december 2016

Nu har Livea signerat avtal med Stockholms stad för hemtjänst, avlösning och ledsagning. Vi är valbara från och med 2 januari 2017 och startar Stockholmsverksamheten på Östermalm. Du som är intresserad av Livea, kontakta oss för möjligheten till service på just din gata eller stadsdel.