Arbetsmöte på Livea

Pia Sundberg
·
5 december 2017

Liveamöte i en riktigt god anda i ett av våra trevliga konferensrum och här kan ni se vår verksamhetschef Annika och en del av det handplockade Livea-teamet. Det är svårt att fånga alla men mötesnoteringarna blir tillgängliga för alla i vår gemensamma kommunikationsbok.

Fokus för mötet är hur vi på allra bästa sätt kan möta både våra kunders och anhörigas behov. Hur kan vi agera och underlätta i vardagen och förgylla? Vi delar viktig information som ger en bra bas och trygghet i det dagliga arbetet. Fina förslag kommer från gruppen och vi tar till oss för att förverkliga. I närtid. Vi delar våra erfarenheter och gläds åt att våra kunder på kort tid har blivit både gladare, starkare och hoppfullare. Arbetet är riktigt, riktigt meningsfullt. Mötet avslutas med att Pia återigen berättar om Liveas vision och som formuleras:

" Med hjärta och hög kompetens gör Livea verklighet av de vackra orden"
" Här står du i kö för att bli kund. Här står du i kö för att få arbeta"

 Visionen kommer att bli sann. Det är bara en tidfråga. Det tror gruppen. Det tror vi.